Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Medical Art Group Sp. z o.o. siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. K. Promyka 13.

Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Medical Art Group Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe, aby :
  1. umożliwić Ci korzystanie z poniższego serwisu,
  2. prowadzić kontrolę jakości naukowej zamieszczanych tu treści,
  3. informować Cię o nowych materiałach naszych i naszych Partnerów,
  4. informować Cię o wydarzeniach naukowych i edukacyjnych organizowanych przez nas lub naszych Partnerów,
  5. prowadzić działania marketingu bezpośredniego,
Twoje dane przetwarzane są zgodnie z ustawą RODO z 25 maja 2018 roku, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć kontaktując się z nami pod adresem: daneosobowe@medicalartgroup.pl

Jakie masz uprawnienia wobec Medical Art Group Sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych?

W każdej chwili możesz żądać od Medical Art Group sp. z o.o.:
  1. dostępu do danych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia wszystkich lub części danych
  4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych
  5. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Jeśli uważasz że Towje prawa w zakresie przetwarzania danych zostały naruszone masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Medical Art Group Sp. z o.o. udostępnia Twoje dane osobowe?

Medical Art Group Sp. z o.o, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Medical Art Group Sp. z o.o posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Medical Art Group Sp. z o.o, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Medical Art Group Sp. z o.o przechowuje Twoje dane osobowe?

Medical Art Group Sp. z o.o przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Medical Art Group Sp. z o.o?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Medical Art Group Sp. z o.o albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować znaszym przedstawicielem pod adresem daneosobowe@medicalartgroup.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI